Mer miljøvennlig barbering

Tradisjonell barbering gir deg ikke bare et bedre resultat, du bidrar også kraftig til å redusere utslipp og forsøpling. I stedet for å la flerbladskassetter og engangshøvler hope seg opp i verdens hav og søppelhauger kan du bruke barberblader som går rett i metallgjenvinningen, pluss ren såpe uten drivgasser!

Mange tonn søppel årlig

Barbering er en stor bidragsyter til forsøpling av kloden. Globalt selges og dermed kastes det anslagsvis 6 milliarder éngangshøvler og flerbladskassetter årlig. En uavhengig studie konkluderte for få år siden at 80 millioner menn i USA alene brukte slike barberblader og dermed bidro til ca. 1 million kubikkmeter giftig avfall i året. Det tilsvarer en Empire State Building hvert år. I tillegg kommer kvinner, som er den raskest voksende kundegruppen for barberblader internasjonalt.

Et ofte sitert tall er at 2 milliarder barberblader kastes i året i USA. Dette tallet er basert på en faktabok fra Environmental Protection Agency (EPA) fra 1990, og selv om antall barberinger per mann har sunket siden da, har befolkningen økt med 32 prosent og konsumet hos kvinner økt kraftig. I Norge finnes det foreløpig ingen statistikk på avfall generert av barbersaker.

Kan ikke gjenvinnes

Flerbladskassetter er barberbladene du er vant til å se i matbutikken. De består av flere barberblader som er støpt inn i en plastholder. Høvlene det selges mest av i Norge har dessuten en glidestripe av vannløselig plast som hele tiden frigir mikroplast ned i sluket. Siden slike barberblader består av mange vidt forskjellige materialer som er permanent sveiset fast i hverandre går det ikke an å resirkulere dem. Det innrømmer produsentene selv:

At the present time, our razors and cartridges do not qualify as recyclable.

- Gillette, som per i dag har 65% markedsandel globalt

Aller verst: Engangshøvler

På engangshøvler er kassetten en permanent del av barberhøvelen og hele sulamitten må kastes når bladet blir sløvt. Gjennomsnittsmannen i vår del av verden barberer seg i snitt 3,2 ganger i uka. Hvis vi er generøse og sier at han bruker hver høvel 10 ganger må han kaste nesten 17 barberhøvler i året. Og har du prøvd en engangshøvel vet du at de ofte blir sløve lenge før det går 10 barberinger.

Hvor ender avfallet opp?

Uresirkulerbar plast fra norske husholdninger brennes sammen med annet avfall, enten i Norge eller i Tyskland, noe som både frigir skadelige klimagasser og kun henter tilbake en brøkdel av energien som ble brukt til å lage barberutstyret.

I andre land ender en stor del av plastavfallet opp i verdens hav hvor den er til skade for marin flora og fauna. En nordisk kartlegging viser at 90 prosent av den marine forsøplingen i Norden er plast. Det tar hundrevis av år å bryte ned plasten i en flerbladskassett, og i nedbrytningen frigis det giftige og hormonhermende stoffer. Dette både skader økosystemene i havbunnen og finner før eller siden veien til vår egen mat.

FN har erklært plastforurensning som verdens raskest voksende miljøproblem og pliktet seg til å stoppe plastutslipp til havet. Ved å gå over til tradisjonell barbering er vi et steg på vei.

En mer miljøvennlig barbering

Våre barberblader består kun av stål som er stemplet ut av en plate. De inneholder ingen plast, silikon eller gummi og kan uten videre kastes i smeltedigelen for å bli nytt stål. Ifølge Sortere.no er metall et av materialene som er aller lettest å resirkulere.

Siden barberbladene er så tynne kan de kastes som metallemballasje.

Mesteparten av metallemballasjen som kastes i Norge blir resirkulert av Sirkel Materialgjenvinning AS på et topp moderne gjenvinningsanlegg på Onsøy i Fredrikstad.

Der sorteres ulike metaller fra hverandre og blir solgt til smelteverk hvor de kan bli laget om til nye produkter. Stålet i barberbladene dine kan for eksempel bli omdannet til kumlokk, sykler, skruer og mye annet.

Slik gjør du

Vi anbefaler at du samler brukte barberblader i en hermetikkboks eller syltetøyglass som du så kaster i metallgjenvinningen.

For den som vil ha det pent på badet tilbyr vi en egen beholder i porselen.

Miljøvennlig barberskum?

Barberskum på sprayboks er en utfordring å resirkulere siden de er gassbeholdere under trykk. Norske gjenvinningsstasjoner tapper ut butan og propan fra boksen, forbrenner dem i et kraftverk og forsøker å filtrere avgassene.

Å produsere sprayboksen krever mye energi og fossile gasser fra forurensende oljeutvinning. Dette munner ut i en boks som i vår testing kun rekker til 20-50 barberinger avhengig av merke.

Sammenlign dette med en tube barberkrem fra Proraso som ikke inneholder noen drivgasser, kun såpe i en aluminiumstube. Denne løsningen krever ingen fossile gasser! Selve tuben gjenvinnes akkurat som barberbladene. Siden hele tuben er fylt med barberkrem, ikke drivgass, varer den til minimum 300 barberinger.

Aller best: Barbersåpe i skål

Hvis du virkelig vil holde utslippene nede kan du bruke én av våre mange barbersåper i fast form. De rekker til opptil 600 barberinger! Mange kommer i en lekker treskål eller porselenskål som du kan fylle på med ny såpe når den originale såpen er slutt. Den eneste emballasjen involvert er resirkulert papp.