Hva betyr "best i test"? - Barbershop.no

Hva betyr "best i test"?

VIDEO: Slik bruker du enkeltbladhøvel Leser Hva betyr "best i test"? 4 minutter Neste Hva er clay?

Det er en jungel av produkter der ute, og selvfølgelig mener selgeren selv at akkurat deres produkt er det aller beste. Derfor setter mange pris på å se uavhengige tester først! Men hva må til for å kalle seg “best i test”?

Dette sier loven

All markedsføring i Norge er underlagt Markedsføringsloven. Markedsføringslovens §26 sier enkelt og greitt at markedsføring ikke skal være “villedende”. §7 understreker at man ikke skal gi opplysninger som "er egnet til å villede forbrukerne" om bla. "tester eller kontroll som er utført på ytelsen".

Bruk av tester faller i tillegg inn under Forskrift om sammenlignende reklame. Forskriftens §3c sier at sammenlignende reklame kun er tillatt når den

“(...) sammenligner objektivt én eller flere egenskaper ved disse varene og tjenestene som er konkrete, relevante, dokumenterbare og representative, herunder prisen

Det betyr at selgeren må si hva nøyaktig hva som måles i en test, samt dokumentere hvordan det er testet og hvem som har utført testen. Testen må skje etter objektive kriterier, ikke etter hva testeren “føler” er best.

Forbrukertilsynet laget en veileder for å sjekke om man er innenfor reglene. Der står det:

"Ved henvisning til en test må det opplyses om hvilken test man viser til, når den ble gjennomført, hvem som utførte den og hvor den er publisert i sin helhet."

Den ærlige måten

Som du ser, hviler det et stort ansvar på firmaer som kaller seg “best i test”. Vi i Barbershop er derfor strenge når vi henviser til tester.

Foto: TV2 Hjelper deg

Eksempel: Når vi hevder at Mühle R89 er best i test blant barberhøvler, viser vi konkret til hvem som utførte testen (TV2 Hjelper deg), hva de testet (glatt resultat, irritasjon og pris per barbering), samt når de utførte testen (27. november 2014).

Dermed blir det gjennomsiktig for alle at dette er en uavhengig test med åpne kriterier som man selv kan sjekke. Hvis man er uenig i testkriteriene, kan man velge å se bort fra testen. Dette gjør vi for å følge Markedsføringsloven, Forskrift om sammenlignende reklame og veilederen fra Forbrukertilsynet.

Den mindre ærlige måten

Hvis man ikke tar så tungt på ansvaret man har som markedsfører, kan man være fristet i å gi blaffen i reglene og bare påberope seg “best i test” etter eget forgodtbefinnende. Man kan for eksempel forfatte sin egen test hvor ens eget merke, som man selv har enerett på, vinner hver gang.

Du kan gjøre et eksperiment: Google frasen “best i test” på produktene du er interessert i, for eksempel “best i test skjeggolje”. Les nøye gjennom treffene du får hos ulike nettbutikker. Framgår det tydelig

  • Om det i det hele tatt er gjort en test?
  • Hvem som har utført testen?
  • Hvilke kriterier som ligger til grunn?
  • Når testen ble gjort?
  • Om vurderingene i testen er objektive (målbart resultat) eller subjektive (kjennes god ut)?

Hvis ikke butikken kan svare på disse spørsmålene, anbefaler vi å være på vakt mot påstandene deres. Da forsøker de å skaffe seg troverdigheten som ligger i å vinne en test, uten å ta seg bryderiet med å faktisk gjøre det. En slik bruk av “produkttester” strider mot reglene som er laget for å verne deg som forbruker mot villedende informasjon - av gode grunner.

Har du spørsmål/innspill om vår bruk av tester? Send oss et pling på hei@barbershop.no!