Tradisjonell barbering gir deg ikke bare et bedre resultat, du bidrar også kraftig til å redusere utslipp og forsøpling på verdensbasis. I stedet for å la flerbladskassetter og engangshøvler hope seg opp i verdens hav og søppelhauger kan du bruke barberblader som går rett i metallgjenvinningen!

Mange tonn søppel årlig

Barbering er en stor bidragsyter til forsøpling av kloden. Globalt kastes det anslagsvis 6 milliarder éngangshøvler og flerbladskassetter årlig. En uavhengig studie konkluderte for få år siden at 80 millioner menn i USA alene brukte slike barberblader og dermed bidro til ca. 1 million kubikkmeter giftig avfall i året. I tillegg kommer kvinner, som er den raskest voksende kundegruppen for barberblader internasjonalt.

Et ofte sitert tall er at 2 milliarder barberblader kastes i året i USA. Dette tallet er basert på en faktabok fra Environmental Protection Agency (EPA) fra 1990, og selv om antall barberinger per mann har sunket siden da, har befolkningen økt med 32 prosent og konsumet hos kvinner økt kraftig. I Norge finnes det foreløpig ingen statistikk på avfall generert av barbersaker.

Flerbladskassett øverst (ikke resirkulerbar), tradisjonelt barberblad nederst (100 % resirkulerbart).

Går ikke an å resirkulere

Flerbladskassetter er barberbladene du er vant til å se i matbutikken. De består av flere barberblader som er støpt inn i en plastholder. Noen av dem inneholder også gummi og/eller silikon som skal gi bedre glid. Siden de består av mange vidt forskjellige materialer som er permanent sveiset fast i hverandre går det ikke an å resirkulere slike barberblader. Det innrømmer produsentene selv:

At the present time, our razors and cartridges do not qualify as recyclable.

- Gillette, som per i dag har 65% markedsandel globalt (Kilde)

Enda verre er det med engangshøvler: Her er kassetten en permanent del av barberhøvelen og hele sulamitten må kastes når bladet blir sløvt. Gjennomsnittsmannen i vår del av verden barberer seg i snitt 3,2 ganger i uka. Hvis vi er generøse og sier at han bruker hver høvel 10 ganger må han kaste nesten 17 barberhøvler i året.

Hvor ender søpla opp hen?

Som annen uresirkulerbar plast ender en stor del av dette avfallet opp i verdens hav hvor den er til skade for marin flora og fauna. En nordisk kartlegging viser at 90 prosent av den marine forsøplingen i Norden er plast. Det tar hundrevis av år å bryte ned plasten i en flerbladskassett, og i nedbrytningen frigis det giftige og hormonhermende stoffer. Dette både skader økosystemene i havbunnen og finner før eller siden veien til vår egen mat.

FN har erklært plastforurensning som verdens raskest voksende miljøproblem og pliktet seg til å stoppe plastutslipp til havet. Ved å gå over til tradisjonell barbering er vi et steg på vei.

En liten del av de 15 tonn plast som dumpes i sjøen hvert minutt.

Hvorfor er tradisjonell barbering mer miljøvennlig?

Våre barberblader består kun av stål som er stemplet ut av en plate. De inneholder ingen plast, silikon eller gummi og kan uten videre kastes i smeltedigelen for å bli nytt stål. Ifølge Sortere.no er metall et av materialene som er aller lettest å resirkulere.

Siden barberbladene er så tynne kan de kastes som metallemballasje (steikepanner o.l. må du ta med til avfallsmottak!). Mesteparten av metallemballasjen som kastes i Norge blir resirkulert av Sirkel Materialgjenvinning AS på et topp moderne gjenvinningsanlegg på Onsøy i Fredrikstad. Der sorteres ulike metaller fra hverandre og blir solgt til smelteverk hvor de kan bli laget om til nye produkter. Stålet i barberbladene dine kan for eksempel bli omdannet til kumlokk, sykler, skruer og mye annet.

Vi anbefaler at du samler brukte barberblader i en hermetikkboks eller syltetøyglass som du så kaster i metallgjenvinningen. La lokket være av, siden glass og metall må sorteres fra hverandre på gjenvinningsstasjonen. For den som vil ha det pent på badet tilbyr vi en egen bladbank i porselen som kan tømmes i bunn når den er full.

Barbersåpe uten gass

Barberskum på sprayboks er en utfordring å resirkulere siden de er gassbeholdere under trykk. Heldigvis har norske gjenvinningsstasjoner rullet ut metoder for å tappe ut drivgasser som butan og propan ut av boksene før selve metallboksen resirkuleres. Gassen blir deretter forbrent, energien utnyttet som varme og utslippene forsøkt filtrert.

Å produsere sprayboksen krever imidlertid mye energi og fossile gasser fra forurensende oljeutvinning. I vår testing holder én boks barberskum kun til 20-50 barberinger avhengig av merke, så energiregnskapet fra produksjonens side går i minus.

Sammenlign dette med en tube barberkrem fra Proraso som ikke inneholder noen drivgasser, kun såpe i en metalltube. Denne løsningen krever ingen fossile gasser og selve tuben, som er laget av aluminium, gjenvinnes akkurat som barberbladene. En tube Proraso barberkrem varer til sammenligning i minimum 300 barberinger.

Hvis du virkelig vil holde utslippene nede kan du bruke én av våre mange barbersåper i fast form: De rekker til opptil 600 barberinger! Mange kommer i en lekker treskål som du kan fylle på med ny såpe når den originale såpen er slutt. Den eneste emballasjen involvert er resirkulert papp.

Avfallet etter henholdsvis 20, 28 og 300 barberinger.

Vi håper denne guiden var til nytte for deg!