Bucardo

Hvor mange ganger har ikke kaffen rent inn i barten og herjet løs på bartevoks og fasong? For å få bukt med problemet har Bucardo gjenintrodusert bartekoppen, et krus med eget skjold for å verne barten som opplevde popularitet på 1800-tallet. Bucardo er en type utryddet ibexgeit fra Pyreneene som genforskere greidde å gjenopplive, slik Bucardo har gjort for bartekoppen. 10 prosent av Bucardos fortjeneste blir donert til arbeid for unge og menns helse.

2 produkter